Kooperativet Kontrabuss

Alternativ transport

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Kontrabuss to stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności dochodowej. Zostało założone w 1987 roku. Działając w duchu anarchistycznym, manifestujemy rezygnację z własności, namawiamy do aktywności jednostki oraz brania na siebie odpowiedzialności.
Zabiegamy o zachowywanie zasobów światowych i lokalnych.
Zajmujemy się:

  • Wspieraniem i przygotowywaniem transportu dla światowej i lokalnej działalności alternatywnej    

  • Ułatwianiem kontaktów między różnego rodzaju ideami, kulturami, a także miejscami

Jako członek stowarzyszenia masz możliwość wykorzystywania środków, jakimi dysponujemy lub wspomagania naszej organizacji własnymi zasobami. Składka na koszty własne pokrywa w całości koszty, które ponosi stowarzyszenie.

TY MASZ POMYSŁY, MY MAMY NARZĘDZIA!