Kooperativet Kontrabuss

Alternativ transport

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

StrålkastareKontrabuss är en ideell förening som funnits sedan 1987.
Genom att arbeta i anarkistisk anda manifesterar vi principen om ickeägande,
uppmuntrar till personlig aktivitet och ansvarstagande.
Vi strävar för global och lokal resursbesparing.

Vi arbetar för:

  • att främja och bereda transporter för alternativ verksamhet lokalt och globalt
  • att förenkla kontakter mellan olika idéer, kulturer och platser

Som medlem i föreningen har du möjlighet att nyttja de resurser vi förfogar över eller kanske bidraga med egna.
En självkostnadsavgift täcker de kostnader som föreningen får.

 

DU HAR IDÉERNA, VI HAR VERKTYGEN!

 

Kontakta oss för att få veta mer om hur du kan bli medlem och nyttja föreningens tillgångar.