Kooperativet Kontrabuss

Alternativ transport

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Som medlem i föreningen har du möjlighet att nyttja de resurser vi förfogar över eller kanske bidraga med egna. En självkostnadsavgift täcker de kostnader som föreningen får.
 

Tidigare bussar

Tält

Garage

Övriga fordon