Kooperativet Kontrabuss

Alternativ transport

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

 

Mor, den legendariska turnébussen

I vissa kretsar är morsanbussen legendarisk. Hon har varit över hela Europa och genererar idel leenden och glada blickar där hon glider fram. Mor är en fin buss med många roliga minnen.

Vi sålde bussen i maj 2011.

 

 

 

Tidigare bussar

Tält

Garage

Övriga fordon